kemi

Övningen är skapad 2021-05-26 av 05Heb001. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vätejon H+
 • Kaliumjon K+
 • Natriumjon Na+
 • Litiumjon Li+
 • Magnesiumjon Mg2+
 • Kalciumjon Ca2+
 • Aluminiumjon Al3+
 • Kloridjon Cl-
 • Oxidjon O2-
 • Sulfatjon SO42-
 • Nitratjon NO3-
 • Karbonatjon CO32-
 • Sulfidjon S2-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi.10429608.html

Dela