Kemi - Syror och Baser

Övningen är skapad 2020-05-13 av Simon. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • positiv vätejon H+, H⁺
 • negativ vätejon, hybridjon H-, H⁻
 • saltsyra HCl
 • salpetersyra HNO3, HNO₃
 • svavelsyra H2SO4, H₂SO₄
 • ättiksyra, etansyra CH3COOH, CH₃COOH
 • hydroxidjon OH-, OH⁻
 • vatten H2O, H₂O
 • natriumhydroxid NaOH
 • ammoniak NH3, NH₃
 • natriumkarbonat, soda Na2CO3, Na₂CO₃
 • ammoniumjoner NH₄⁺, NH⁺ ₄, NH4+, NH+4
 • kolsyra H2CO3, H₂CO₃
 • bikarbonat, vätekarbonat HCO3-, HCO-3, HCO₃⁻, HCO⁻ ₃
 • mjölksyra C3H6O3, C₃H₆O₃
 • ett annat ord för basisk alkalisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-syror-och-baser.9797286.html

Dela