kemi syror och baser

Övningen är skapad 2023-05-22 av 06juloa. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • saltsyra HCl
  • svavelsyra H₂SO₄
  • salpetersyra HNO₃
  • kolsyra H₂CO₃
  • ättiksyra CH₃COOH, HAc
  • ammoniak NH₃
  • natriumhydroxid NaOH

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-syror-och-baser.11545668.html

Dela