Kemi syror och baser

Övningen är skapad 2022-04-04 av Simon. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • saltsyra HCl
 • svavelsyra H2SO4
 • salpetersyra HNO3
 • kolsyra H2CO3
 • ättiksyra CH3COOH
 • ammoniak NH3
 • natriumkarbonat Na2CO3
 • natriumhydroxid NaOH
 • annat namn för natriumkarbonat soda
 • annat namn för natriumhydroxid kaustiksoda
 • lösning av natriumhydroxid natronlut
 • vattenlösning av ättiksyra acetatjon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-syror-och-baser.10921914.html

Dela