kemi, räkna

Övningen är skapad 2019-10-28 av ange204. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • n är tecknet för substansmängd
 • substansmängdens enhet är mol
 • m är tecknet för massa
 • massa mäts i enheten gram
 • M är tecknet för Molmassa
 • enheten för molmassa är g/mol
 • du räknar ut n genom att ta m/M
 • du räknar ut M genom att ta m/n
 • du räknar ut lilla m genom att ta M*n
 • tecknet för antal formelenheter N
 • du räknar ut N genom att ta n*Na
 • antalet formel enheter är antalet molekyler eller atomer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-rakna.9364107.html

Dela