Kemi LK

Övningen är skapad 2019-11-28 av jahaaq. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Väteklorid HCl
 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Salpetersyra HNO₃
 • Divätekarbonat H₂CO₃
 • Fosforsyra H₃PO₄
 • Natriumhydroxid NaOH
 • Kalciumhydroxid Ca(OH)₂
 • Ammoniak NH₃
 • Silvernitrat Ag+
 • Kopparjon Cu²⁺
 • Zinkjon Zn²⁺
 • Blyjon Pb²⁺
 • Lättlösliga salter Na, K, NH₄, nitrater NO₃
 • Svårlösliga salter AgCl Silverklorid, BaSO₄ bariumsulfat
 • Sulfat SO₄²⁻
 • Karbonat CO₃²⁻
 • Fosfat Po₄³⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-lk.9075922.html

Dela