kemi läxförhör

Övningen är skapad 2023-03-16 av ojsanskojsan. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ättiksyra CH₃COOH/HAc svag
  • kolsyra H₂CO₃ svag
  • saltsyra HCl stark
  • salpetersyra HNO₃ stark
  • svavelsyra H₂SO₄ stark
  • ammoniak NH₃ svag
  • natriumhydroxid NaOH stark
  • Kaliumhydroxid KOH stark
  • Kalciumhydroxid Ca(OH)₂ stark

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-laxforhor.11467788.html

Dela