kemi joner

Övningen är skapad 2021-11-18 av tjoodemy. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hydroxidjon OH⁻
 • karbonatjon CO₃²⁻
 • nitratjon NO₃⁻
 • sulfatjon SO₄²⁻
 • Ammoniumjon NH₄⁺
 • oxoniumjon H₃O⁺
 • Vätejon H⁺
 • litiumjon Li⁺
 • natriumjon Na⁺
 • magnesiumjon Mg²⁺
 • kaliumjon K⁺
 • kalicumjon Ca²⁺
 • rubidiumjon Rb⁺
 • Strontiumjon Sr²⁺
 • cesiumjon Cs⁺
 • bariumjon Ba²⁺
 • aluminiumjon Al³⁺
 • nitridjon N³⁻
 • ocidjon O²⁻
 • flouridjon F⁻
 • sulfidjon S²⁻
 • kloridjon Cl⁻
 • bromidjon Br⁻
 • Jodidjon I⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-joner.10724277.html

Dela