Kemi joner

Övningen är skapad 2020-11-26 av JugBub. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bromid Br-
 • Cyanid CN-
 • Dikromat Cr₂O₇²-
 • Divätefosfat H₂PO₄-
 • Fluorid F-
 • Fosfat PO₄³-
 • Fosfid P³-
 • Hydrid H-
 • Hydroxid OH-
 • Jodid I-
 • Karbonat CO₃²-
 • Klorid Cl-
 • Kromat CrO₄²-
 • Nitrat NO₃-
 • Nitrid N³-
 • Nitrit NO₂-
 • Oxid O²-
 • Oxonium H₃O+
 • Permanganat MnO₄-
 • Sulfat SO₄²-
 • Sulfid S²-
 • Sulfit SO₃²-
 • Tiocyanat SCN-
 • Tiosulfat S₂O₃²-
 • Vätefosfat HPO₄²-
 • Vätekarbonat HCO₃-
 • Vätesulfat HSO₄-
 • Vätesulfit HSO₃-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-joner.10160619.html

Dela