kemi glosor

Övningen är skapad 2023-03-18 av Linnea27. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Råvara Det material man börjar med, oftast något från naturen tex:trä,sand och järnmalm. kan också vara något som bearbetas på tex: sätt (järn
  • Process när något sker i flera steg, Tex en tillverkning (skottkärra)
  • sensor något som känner av saker tex: hur långt eller hur varmt något är (elektrisk komponent)
  • programmering är datakod som styr maskiner.
  • Galvanisering För att tex hindra plåt att rosta lägger man på ett tunt lager av zink
  • styrenhet En del som tolkar information från sensorn och talar om vad maskinen ska göra Ex: dator

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-glosor.11470460.html

Dela