Kemi förhör

Övningen är skapad 2020-01-14 av elise04j. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Atomnummer Hur många protoner ett atomslag har
  • Period De vågräta raderna i periodiska systemet
  • Grupp Lodräta kolumnerna i periodiska systemet
  • Elektronskal De nivåer som elektronerna rör sig på
  • Valenselektroner De elektroner som befinner sig i det yttersta skalet på en atom “Valensskalet”
  • Halogenerna De grundämnen i grupp 17 i periodiska systemet, fluor, klor, brom, jod och astat
  • Alkalimetaller Ämnena i grupp 1 förutom väte. Ämnena reagerar lätt med andra ämnen och exploderar vid kontakt med vatten
  • Ädelgaserna Grupp 18, ädelgaser reagerar inte med andra ämnen och bildar inte joner eller molekyler, för varje atom håller för sig själv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-forhor.9544821.html

Dela