Kemi del 1

Övningen är skapad 2020-02-29 av Svinn. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • H väte
 • Li litium
 • Be berylium
 • Na natrium
 • Mg magnesium
 • K kalium
 • Ca kalcium
 • Ru Rubidium
 • Sr stronium
 • Cs cesium
 • Ba barium
 • B bor
 • Al aluminium
 • C kol
 • Si kisel
 • N kväve
 • P fosfor
 • Sc skandium
 • Ti titan
 • V vanadin
 • Cr krom
 • Mn mangan
 • Fe järn
 • Co kobolt
 • Ni nickel
 • Cu koppar
 • Zn zink
 • O syre
 • S svavel
 • F fluor
 • Cl klor
 • He helium
 • Ne neon
 • Ar Argon
 • Kr krypton
 • Xe xenon
 • I jod
 • Br brom
 • HCl (aq) saltsyra
 • H2SO4 svavelsyra
 • HNO3 Salpetersyra
 • CH3COOH / HAc ättiksyra
 • H2CO3 kolsyra
 • NH3 ammoniak
 • NaOH natriumhydroxid
 • KOH kaliumhydroxid
 • Ca (OH)2 calciumhydroxid
 • CH4 Metan
 • C2H6 etan
 • C3H8 propan
 • C4H10 n-butan
 • C5H12 n-pentan
 • C6H14 n-hexan
 • C7H16 n-heptan
 • C8H18 n-oktan
 • C9H20 n-nonan
 • C10H22 n-dekan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-del-1.9665597.html

Dela