Kaupunki- ja kiinteistötermit

Övningen är skapad 2013-09-30 av tanpir. Antal frågor: 138.
Välj frågor (138)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • underpass alikulku
 • subcontractor aliurakoitsija
 • subcontract aliurakka
 • initial investment alkuinvestointi
 • regional demand alueellinen kysyntä
 • regional supply alueellinen tarjonta
 • areal planning aluesuunnittelu
 • VAT ALV
 • archive number arkistonumero
 • archive reference arkistotunnus
 • estimate arvio, arvioida
 • detailed plan asemakaava
 • draft luonnos
 • plot plan asemapiirros
 • regulation asetus
 • document asiakirja
 • party asianosainen
 • residential area asuinalue
 • residential plot leasehold asuintontin vuokraoikeus
 • community association asukasyhdistys
 • residential use asumiskäyttö
 • right of occupancy asumisoikeus
 • right-of-occupancy dwelling asumisoikeusasunto
 • housing allowance asumistuki
 • homebuyer asunnon ostaja
 • home ownership asunnon omistus
 • dwelling asunto
 • housing stock asuntokanta
 • residential property asuntokiinteistö
 • housing market asuntomarkkinat
 • unoccupied autio
 • parking space autopaikka
 • turnkey project avaimet käteen -projekti
 • open landscape avoin maisema
 • GNP BKT
 • gross area bruttoala
 • gross external area bruttokerrosala
 • affordable housing edullinen asunto
 • interested party edunhaltija
 • legal costs and other fees edunvalvontakulut
 • energy efficiency energiatehokkuus
 • prior notice ennakkoilmoitus
 • prime location ensiluokkainen sijainti
 • volatile market epävakaat markkinat
 • special permit erikoislupa
 • separate plot division erillinen tonttijako
 • due date eräpäivä
 • fall due erääntyä
 • municipal surveyor geodeetti
 • sparsely populated area haja-asutusalue
 • application hakemus
 • applicant hakija
 • application date hakupäivä
 • application documents hakupaperit
 • do-it-yourself building hartiapankkirakentaminen
 • thinning harvennus
 • apartment, flat huoneisto
 • net floor area huoneistoala
 • personal property irtaimisto
 • waste land joutomaa
 • elevation julkisivupiirros
 • facade julkisivu
 • waste management jätehuolto
 • waste collection jätteiden kuljetus
 • planned area kaava-alue
 • alteration of plan kaavamuutos
 • inner city kantakaupunki
 • bearing structures kantavat rakenteet
 • vegetation kasvillisuus
 • growth centre kasvukeskus
 • inspection, survey katselmus
 • street section katuosuus
 • district heating kaukolämpö
 • deed kauppakirja
 • urban area kaupunkialue
 • urban sprawl kaupungistuminen
 • urban property kaupunkikiinteistö
 • urban development kaupunkirakentaminen
 • less developed region kehitysalue
 • fallow kesanto
 • sustainable development kestävä kehitys
 • summer residence kesäasunto
 • lightweight structure kevyt rakennelma
 • property identifier kiinteistötunnus
 • fixtures kiinteä kalusto
 • block kortteli
 • block number korttelin numero
 • wetland kosteikkoalue
 • moisture barrier kosteussulku
 • drainage kuivatus
 • right of passage kulkuoikeus
 • access to road kulkuyhteys
 • corner site kulmatontti
 • municipal kunnallinen
 • public utility kunnallistekniikka
 • cost value kustannusarvio
 • contractor urakoitsija
 • contract urakka
 • main user pääkäyttäjä
 • bid (tender) tarjous
 • call for bids tarjouspyyntö
 • competitive bidding tarjouskilpailu
 • health inspector terveystarkastaja
 • cadastre kiinteistöluettelo
 • parks and green spaces puistot ja viheralueet
 • tree felling puiden kaato
 • landscaping permit maisematyölupa
 • make changes tehdä muutoksia
 • playground equipment leikkipuistovälineet
 • archive arkisto
 • archivist arkistonhoitaja
 • maintain achives huolehtia arkistoista
 • respond to enquiries vastata tiedusteluihin
 • catalogue luetteloida
 • in digital format digitaalisessa muodossa
 • archive number arkistonumero
 • archive reference arkistotunnus
 • manager (boss, superior) esimies
 • set up a firm perustaa yritys
 • developer rakennuttaja
 • housing development uudisrakennusalue
 • joint services yhteispalvelut
 • take samples ottaa näytteitä
 • grocery ruokakauppa
 • spot check pistokoe
 • plot use plan tontinkäyttösuunnitelma
 • landscape design maisemasuunnittelu
 • cartographer kartoittaja
 • construction plan rakennussuunnitelma
 • goal päämäärä
 • secure services taata palvelut
 • land use guidelines maankäyttöohjeistukset
 • open plan office avokonttori
 • urban and environmental services yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
 • purchaser provider model tilaaja-tuottajamalli
 • environmental protection ympäristönsuojelu
 • environmental health and protection ympäristöterveydenhuolto
 • deviation decision poikkeamispäätös

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kaupunki-ja-kiinteistotermit.681166.html

Dela