Kapitel 8B: Schweizer Kaleidoskop

Övningen är skapad 2020-05-13 av cissantrieb. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Berg berget
 • der Tal dalen
 • mehr als mer än
 • das Viertel fjärdedelen
 • bestehen aus bestå av
 • der Wald skogen
 • vor allem framför allt
 • sich begrüßen hälsa på varandra
 • deshalb därför
 • jeder alla
 • im Durchschnitt i genomsnitt
 • pro Jahr per år
 • erfunden uppfunnit
 • der Flaschenöffner flasköppnaren
 • weltweit över hela världen
 • die Schere saxen
 • so groß wie lika stor som
 • die Münze myntet
 • berühmt berömd
 • bis zu upp till
 • wurde erfunden uppfanns
 • sowohl als auch såväl som

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-8b-schweizer-kaleidoskop.9795704.html

Dela