Annonser


Kapitel 8B: "Andreas Reisetagebuch", del 2

Övningen är skapad 2020-01-10 av cissantrieb. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • am Abend på kvällen
 • herrlich härligt
 • gegen mot
 • gewinnen vinna
 • der Dom domkyrkan
 • der Ausflug utflykten
 • früh tidigt
 • enden slutar
 • die Reise resan
 • der Hafen hamnen
 • bekannt känd
 • im Norden i norr
 • nach Süden söderut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-8b-andreas-reisetagebuch-del-2.9534734.html

Dela