Kapitel 8B: "Andreas Reisetagebuch", del 1

Övningen är skapad 2020-01-10 av cissantrieb. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • machen göra
 • schnell snabbt
 • das Reiseziel resmålet
 • unser vårt
 • dort där
 • besuchen besöker
 • dann sedan
 • die Ansichtskarte vykortet
 • bummeln shoppa
 • am Nachmittag på eftermiddagen
 • toll fantastiskt
 • jetzt nu
 • weiter vidare
 • die Stunde timmen
 • der Mensch människan
 • aus der ganzen Welt från hela världen
 • wunderschön jättevacker
 • der Schriftsteller författaren
 • das Wetter vädret

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-8b-andreas-reisetagebuch-del-1.8934380.html

Dela

Annonser