Kapitel 6B: "Entschuldigung, wo ist...?"

Övningen är skapad 2019-11-22 av cissantrieb. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Entschuldigung ursäkta
 • wo ist var är
 • Sie gehen ni går
 • rechts till höger
 • dann sedan
 • die zweite Straße links andra gatan till vänster
 • die Straße gatan
 • links till vänster
 • genau precis
 • sehen Sie ser ni
 • auf der rechten Seite på högra sidan
 • die Seite sidan
 • Moment, bitte ett ögonblick
 • Gehen Sie geradeaus Gå rakt fram
 • geradeaus rakt fram
 • nehmen Sie ta
 • die erste Straße rechts första gatan till höger
 • ungefähr ungefär
 • vielen Dank tack så mycket
 • entschuldigen Sie ursäkta mig
 • weit von hier långt härifrån
 • zu laufen att springa, att gå till fots
 • lieber hellre
 • um die Ecke runt hörnet
 • die Ecke hörnet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-6b-entschuldigung-wo-ist.8791686.html

Dela