Kapitel 6: Gebäude

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Gebäude byggnaden
 • am Markt vid torget
 • das Holz trät
 • der Baum trädet
 • brauchen behöva
 • viel mehr mycket mer
 • die Welt världen
 • in der ganzen Welt i hela världen
 • jedes Jahr varje år
 • besuchen besöka
 • der Wolkenkratzer skyskrapan
 • gewöhnlich vanlig
 • das Geschäft affären
 • weil eftersom
 • fast so groß wie nästan så stor som
 • die Insel ön
 • der Kopf huvudet
 • schweben sväva
 • hineinschauen titta in
 • der Schrank skåpet
 • die Gebäude byggnaderna
 • die Geschäfte affärerna
 • die Schränke skåpen
 • die Bäume träden
 • die Köpfe huvudena
 • die Inseln öarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-6-gebaude.8780718.html

Dela