Kapitel 3A: Ich interessiere mich für..

Övningen är skapad 2019-09-17 av cissantrieb. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ich interessiere mich für jag intresserar mig för
 • wilde Tiere vilda djur
 • Bücher böcker
 • Sprachen språk
 • Reiten ridning
 • Tanzen dans
 • Malen målning
 • am Computer vid datorn
 • ich lache jag skrattar
 • Ich helfe gern anderen Leuten. Jag hjälper gärna andra människor.
 • Ich reise gern. Jag reser gärna.
 • Limo läsk
 • machen göra
 • lesen läsa
 • hören höra
 • sitzen sitta
 • Ski fahren skidåkning
 • lernen plugga
 • lachen skratta
 • sein hans
 • ihr hennes
 • Kunst bild

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-3a-ich-interessiere-mich-fur.9237966.html

Dela

Annonser