Kapitel 3 siffror

Övningen är skapad 2020-10-08 av Jotten. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Akte ett
 • Göökte två
 • Golme tre
 • Njieljie fyra
 • Vijhte fem
 • Govhte sex
 • Tjijhtje sju
 • Gaektsie åtta
 • Uktsie nio
 • Luhkie tio
 • Luhkieakte elva
 • Luhkiegöökte tolv
 • Luhkiegolme tretton
 • Luhkiegaektsie arton
 • Göökteluhkie tjugo
 • Golmeluhkie trettio
 • Njieljieluhkie fyrtio
 • Vijhteluhkie femtio
 • Tjuetie hundra
 • Tjuetieakte hundraett
 • Vijhte tjuetie femhundra
 • Stoerretjuetie tusen
 • Stoerretjuetieakte ettusenett
 • luhkieuktsietjuetie uktsieluhkie nittonhundranittio
 • göökteluhkievijhten tjugofem
 • golmeluhkiegaektsien trettioåtta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-3-siffror.10040034.html

Dela

Annonser