Kapitel 3: Berlin, läxa 1

Övningen är skapad 2019-09-23 av cissantrieb. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • verloren tappat
 • umweltfreundlich miljövänligt
 • er hat verbracht han har tillbringat
 • verlassen lämna
 • ohne utan
 • verzweifelt förtvivlad
 • immer noch fortfarande
 • sich drehen vrida sig
 • betrachten betrakta
 • er wurde zerstört den blev förstörd
 • bauen bygga
 • die Baustelle byggarbetsplatsen
 • das Tor porten
 • das Wahrzeichen symbolen
 • die Freiheit friheten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-3-berlin-laxa-1.9273123.html

Dela