Kapitel 2

Övningen är skapad 2023-09-29 av Feliciaappeltofft. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • linje; politik policy
 • träning practice
 • arbetsuppgift assignment
 • tendera att tend to
 • besluten determined
 • bidra contribute
 • vinst profit
 • förverkliga implement
 • avse att intend to
 • försäkra reinforce
 • lättnad relief
 • försöka attempt
 • tyvärr regrettably
 • upprätthålla sustain
 • till sist ultimately
 • sträva strive
 • syfte, avsikt intent
 • ändamål purpose
 • tydlig, uppenbar apparent
 • tvivlande incredulous
 • eftertryck emphasis
 • föreslå propose
 • avsiktligt deliberately
 • medvetet consciously
 • utföra accomplish
 • ömsesidigt mutually
 • taktik approach

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-2.11709641.html

Dela