Kapitel 2 del 5

Övningen är skapad 2020-09-15 av Jotten. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beapmoegåetesne på restaurangen ( mathuset)
 • sijhteden ni två vill, vill ha
 • gueliem fisk
 • vaaltam jag tar
 • gåassoehtæjja servitris
 • sijhtede ni vill, vill ha
 • utnedh ha
 • sijhtebe vi vill, vill ha
 • golme tre
 • jovkedh dricka
 • tjaetsiem vatten
 • aaloem saft
 • vuajnah duelie! var så god
 • akte en, 1
 • göökte två
 • gudtsien tack ( för mat)
 • njaelkies gott, god
 • dansoe , mycket (förstärkningord)
 • åadtjobe vi får
 • reeknegem notan
 • dallah nu på en gång, omedelbart
 • veedtjem jag hämtar
 • gæjhtoe tack
 • maaksam jag betalar
 • dotnem ni två
 • böörem jag bjuder
 • giemhpes snäll
 • gaajhks alla
 • dotnine med er två
 • dejnie med han, hon, den, det
 • mijjine med oss
 • dijjine med er
 • dajgujmie med dem
 • voejelaejpie Smörgås
 • Goerve korv
 • Eepla-gaahkoe äppelkaka
 • Bearkoe-gaamsoeh köttbullar
 • kraavhtse gröt
 • kroenes-aath grönsaker
 • Sælta sill
 • Mielhkie mjölk
 • Prihtjege kaffe
 • vuastalaejpie Ostsmörgås
 • Garre-laejpie hårdbröd
 • Munnie ägg
 • Soeves-bearkoe rökt kött
 • Joptse soppa
 • Peara potatis
 • Gejhkie-guelie torkad fisk
 • Löövje te
 • Voelege öl

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-2-del-5.9953635.html

Dela