Kapitel 2 del 4

Övningen är skapad 2020-09-15 av Jotten. Antal frågor: 29.




Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skuvle skola
 • maana barn
 • gåetie kåta, hus, hem
 • bearkoe kött
 • barkoe arbete, yrke
 • datnine med dig
 • mannine med mig
 • hijven bra
 • maam vad
 • daesnie här
 • darjoeh du gör
 • edtjem jag ska
 • råakedh träffa
 • edtjien vi två ska
 • gaske-biejjiem middag
 • byöpmedidh äta
 • åå van njaelkies å vad gott
 • dagke kanske
 • sijhth du vill, vill ha
 • dåeriedidh följa med, bli med
 • dam det
 • gujht visst
 • sijhtem jag vill, vill ha
 • Guktie datnine? Hur är det med dig?
 • Mannine hijven Med mig är det bra
 • Mannine nåake Med mig är det dåligt, inte bra
 • Maam datne darjoeh? Vad gör du?
 • Edtjem Alma råakedh Jag ska träffa Alma
 • Sijhth dåeriedidh? Vill du följa med?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-2-del-4.9953559.html

Dela