Kapitel 2 del 3

Övningen är skapad 2020-09-07 av Jotten. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mij dihte? Vad är det?
 • nåå nåå hejdå
 • mesnie , i vad
 • Mesnie datne tjahkesjh? Vad sitter du på?
 • vielle bror
 • dan hans, hennes, dens
 • dellie
 • åerpenh syskon
 • jaavoe ja
 • gieh vem ( plural)
 • eejhtegh föräldrar
 • tjidtjien mors
 • aehtjien fars
 • nommh namn ( plural)
 • jih och
 • dah de (dom)
 • fuelhkie familj
 • dijjieh ni
 • staaresne i staden
 • ijje nej
 • mijjieh vi
 • voenesne i byn ( norska: bygd)
 • Dov naan åerpenh? Har du några syskon?
 • Guktie dov åabpan nomme? Vad heter din syster?
 • Guktie dov viellen nomme? Vad heter din bror?
 • Geelle man/ make
 • Gåmma fru/ maka
 • Paarre-bielie make/maka (könsneutral)
 • Mïelehke flickvän/pojkvän, käraste
 • Ektie-årroje/ Ektie-jielije sambo
 • Månnoeh vi två
 • Dåtnoeh ni två
 • Dah guaktah de två

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-2-del-3.9909908.html

Dela