Kapitel 10: Ordförråd

Övningen är skapad 2022-12-08 av Lolza. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • London 伦敦 Lúndūn
 • bibliotek 图书馆 Túshū guǎn
 • från 从 Cóng
 • intresse 兴趣 Xìngqù
 • intresserad av 对X有兴趣 Duì X yǒu xìngqù
 • film 电影 Diànyǐng
 • ännu mer 更 Gèng
 • förr, sedan 前 Qián
 • början 开始 Kāishǐ
 • med början från 从开始 Cóng kāishǐ
 • studera 学习 Xuéxí
 • tusen 千 Qiān
 • småprat, chitchat 谈天 Tántiān
 • problem, bekymmer 问题 Wèntí
 • längesedan 早就 Zǎo jiù
 • resa 旅行 Lǚxíng
 • vanligtvis 平常 Píngcháng
 • liv 生活 Shēnghuó
 • hela tiden 一直 Yìzhí
 • metod, sätt 法子 Fǎzi
 • inget sätt, kan inte hjälpas 没法子 Méi fǎzi
 • vänta på 等 Děng
 • sitta, resa med 坐 Zuò
 • tåg 火车 Huǒchē
 • gå igenom, passera genom 经 过 Jīngguò
 • soviet 苏联 Sūlián
 • bekväm 舒服 Shūfú
 • obekväm 不舒服 Bú shūfú
 • lång 长 Cháng
 • avser att 打算 Dǎsuàn
 • ta med, föra med 带 Dài
 • fiktion, roman 小说 Xiǎoshuō
 • buss 公共汽车 Gōnggòng qìchē
 • biljett 票 Piào
 • drama, pjäs, show 戏 Xì
 • i riktning mot, mot 往 往 Wàng (Wǎng)
 • flygplan 飞机 Fēijī
 • igen och igen 又 Yòu
 • några,, en liten mängd 一些 Yīxiē
 • land, stat 国家 Guójiā
 • klar 清除 Qīngchú
 • göra vad? 干吗 Gànma?
 • måste, vara tvungen att 必得 Bìděi
 • inte behöva, inte vara tvungen 不必 Bùbì
 • historia 历史 Lìshǐ
 • spårvagn 电车 Diànchē
 • smidig, bekväm 方便 Fāngbiàn
 • byta 换 Huàn
 • byte av tåg eller buss 换车 Huàn chē
 • station, hållplats 车站 Chēzhàn
 • passera, korsa 过 Guò
 • genomskärning, vändpunkt 路口 Lùkǒu
 • mot 向 Xiàng
 • sväng 转 Zhuǎn
 • för föreställningar, besvärjelse av 场 Chǎng
 • japan 日本 Rìběn
 • bjuda in gäst 请客 Qǐng-kè
 • öppna upp, börja, fungera 开 Kāi
 • kör 开车 Kāichē
 • stopp, halt, parkera, förtöja 停 Tíng
 • tunnelbana 地铁 Dìtiě

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kapitel-10-ordforrad.11314862.html

Dela