Kap 26: Eallit Sámis, Nordsamiska 1-3

Övningen är skapad 2020-05-07 av woluba. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eallit djur
 • bierdna björn
 • návdi varg
 • guovža björn
 • geatki järv
 • albbas lo
 • rieban räv
 • sarva älg
 • njoammil hare
 • oarri ekorre
 • divrrit insekter
 • heavdni spindel
 • čuoika mygga
 • gotka myra
 • áurot fluga
 • Sarva lea stuorat Älgen är stor
 • Sarva lea ruškat Älgen är brun
 • Rieban lea ruškat Räven är brun
 • Rieban lea gávvil Räven är slug
 • Njoammilis leat guhkes bealjit Haren har långa öron
 • Njoammilis lea oanehis seaibi Haren har en kort svans
 • Oarri bánit leat vielgadat Ekorrens tänder är vita
 • Oarri bánit leat guhkit Elorrens tänder är långa
 • Albasis leat guhkes bealjit Kodjuret har llånga öron
 • Albasis leat guhkes juolggit Lodjuret har långa ben
 • Bierdna lea ruškat Björnen är brun
 • Bierdna lea stuorat Björnen är stor
 • Návdi lea falli Vargen är snabb
 • Návdi lea ránis Vargen är grå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-26-eallit-samis-nordsamiska-1-3.9786100.html

Dela