Kap 16: Luondu, nordsamiska 4-6

Övningen är skapad 2020-09-09 av woluba. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • guorastit att kasta
 • golgat att rinna
 • čuožžut att stå
 • stoahkat att leka
 • oaidnit att se
 • mun guorastan, don guorastat, son guorasta, mii guorastat jag kastar, du kastar, han kastar, vi kastar
 • mun čuoččun, don čuoččut, son čuožžu, mii čuožžut jag står, du står, hon står, vi står
 • mun oainnán, don oainnát, son oaidná, mii oaidnit jag ser, du ser, han ser, vi ser
 • várri fjäll
 • váris på fjället
 • vári fjället
 • johka bäck
 • joga bäcken
 • jogas i bäcken, på bäcken
 • eatnu älv
 • eanu älven
 • eanus i älven
 • jávri sjö
 • jávrri sjöen
 • jávrris i sjön, på sjön
 • vággi dal
 • vákki dalen
 • vákkis i dalen
 • dievvá backe
 • dievá backen
 • dievás i backen, på backen
 • geađgi sten
 • geađggi stenen
 • geađggis i stenen, på stenen
 • gáddi strand
 • gátti stranden
 • gáttis på stranden
 • bálggis stig
 • bálgá stigen
 • bálggis på stigen
 • jassa snöfläck
 • jasa snöfläcken
 • jasas på snöfläcken
 • gorži vattenfall
 • goržži vattenfallet
 • goržžis i vattenfallet
 • gáisi högfjälltopp
 • gáissi högfjälltoppen
 • gáissis högfjälltoppen
 • láddu pöl
 • láttu pölen
 • láttus i pölen
 • Dát lea várri. Dette är et fjäll.
 • Dát lea johka. Dette är en bäck.
 • Dát lea jávri. Dette är en sjö.
 • Mun oainná vári. Jag ser fjället, jag ser et fjäll.
 • Don oainnát joga. Du ser bäcken, du ser en bäck.
 • Son oaidná jávrri. Hon ser en sjö, hon ser sjön.
 • Mii oaidnit vári. Vi ser et fjäll, vi ser fjället.
 • Mun lean váris. Jag är på fjället.
 • Don leat dievás. Du är på backen.
 • Son lea gáissis. Han er på högfjälltoppen.
 • Mii leat dievás. Vi är på backen, vi är i backen.
 • Mun oainnán alla vári. Jag ser ett högt fjäll.
 • Son čuožžu galbma čázis. Han står i kaldt vatten.
 • Mun guorastan duolba geađggi. Jag kastar den platta stenen.
 • luondu natur
 • luonddu naturen
 • luonddus i naturen
 • duolba platt, platta
 • galbma kallt, kalla
 • alla högt, höga
 • jorba runt, runda
 • garra hård, hårda
 • stuora stor, stora

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-16-luondu-nordsamiska-4-6.9924650.html

Dela