Kap 16: Luondu, Nordsamiska 1-3

Övningen är skapad 2019-05-23 av woluba. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • luondu terräng
 • várri fjäll
 • luonddu terränget
 • vári fjället
 • johka bäck
 • joga bäcken
 • eatnu älv
 • eanu älven
 • jávri sjö
 • jávrri sjön
 • vággi dal
 • vákki dalen
 • dievvá backe
 • dievá backen
 • geađgi sten
 • geađggi stenen
 • gáddi strand
 • gátti stranden
 • bálggis stig
 • bálgá stigen
 • jassa snöfläck
 • jasa snöfläcken
 • gorži vattenfall
 • goržži vattenfallet
 • gáisi högfjällstopp
 • gáissi högfjällstoppen
 • láddu pöl
 • láttu pölen
 • Dát lea várri. Det är et fjäll.
 • Mun oainnán vári. Jag ser fjället.
 • Dát lea johka. Det är en bäck.
 • Mun oainnán joga. Jag ser bäcken.
 • Dát lea gáisi. Det er en högfjällstopp.
 • Mun oainnán gáissi. Jag ser högfjällstoppen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-16-luondu-nordsamiska-1-3.9090718.html

Dela