Kap 15: Juoigan, Nordsamiska 4-6

Övningen är skapad 2020-01-27 av woluba. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • luohti jojk
 • dájahusat jojktext
 • lávdi scen
 • lávlu sångare
 • lávlla sång
 • musihkka musik
 • lávlut att sjunga
 • guldalit att lyssna
 • juoigat att jojka
 • lávllun, lávllut, lávlu, lávlut jag sjunger, du sjunger, han/hon sjunger, vi sjunger
 • guldalan, guldalat, guldala, guldalat jag lyssnar, du lyssnar, hon/han lyssnar, vi lyssnar
 • juoiggan, juoiggat, juoigá, juoigat jag jojkar, du jojkar, hon jojkar, vi jojkar
 • Maid son juoigá? Son juoigá...
 • Gii lea Sofia Jannok? Son lea juoigi ja lávlu
 • Maid son guldala? Son guldala...
 • Maid Jon-Henrik Fjellgren dahká? Son juoigá
 • Maid sáhttá juoigat? Sáhttá juoigat...
 • Gos leat juoigangilvvut, Sámi Grand Prix? Dat leat Guovdageainnus
 • Maid moai dahke? Moai...
 • Maid doai dahkabeahtti? Doai juoigabeahtti
 • Maid soai dahkaba? Soai čálliba
 • gean vems
 • moai lávlo, doai lávlubeahtti, soai lávluba vi två sjunger, ni två sjunger, de två sjunger
 • moai dahke, doai dahkabeahtti, soai dahkaba vi två gör, ni två gör, de två gör
 • moai juige, doai juoigabeahtti, soai juoigaba vi två jojkar, ni två jojkar, de två jojkar
 • moai guldaletne, doai guldaleahppi, soai guldaleaba vi två lyssnar, ni två lyssnar, de två lyssnar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-15-juoigan-nordsamiska-4-6.9587053.html

Dela