Kap 13 åk 9 Spanska

Övningen är skapad 2019-05-18 av DannyBoy. Antal frågor: 61.




Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • La Mancha område i centrala Spanien
 • autor författare
 • nació han föddes
 • murió han dog
 • estuvo det var
 • lleno de fyllt av
 • dejó han lämnade
 • justicia rättvisa
 • entró han gick med i
 • ejército armé
 • participó han deltog
 • turco turk
 • batalla strid
 • fue herido blev sårad
 • usó han använde
 • decidió han beslöt
 • atacaron de attackerade
 • tomaron de tog
 • prisionero fånge
 • trató han försökte
 • fracasó han misslyckades
 • intento försök
 • finalmente till slut
 • regresó han återvände
 • empezó han började
 • publicó han publicerade
 • obra verk, som en bok
 • murieron de dog
 • murió han dog
 • iba a ser skulle bli
 • civilización civilisation
 • contra mot
 • molino de viento väderkvarn
 • modernizar att modernisera
 • pelear att slåss
 • ningún ingen
 • se nota que det märks att
 • caballería ridderlighet, ädelmot
 • solo, a ensam
 • gritó han skrek
 • Dulcinea Don Quijotes "fästmö"
 • se fue al galope han satte av i galopp
 • viento vind
 • soplar blåsa
 • fuerte starkt
 • aspa vinge
 • se movieron de rörde sig
 • lanza lans
 • fuerza kraft
 • levantó det lyfte, höjde
 • por el aire i luften
 • fue det var
 • lucha kamp, strid
 • desigual ojämlik
 • golpe slag
 • durísimo, a mycket hårt
 • tuvo que han var tvungen att
 • descansar att vila
 • continuaron de fortsatte
 • en busca de letande efter
 • gloria ära

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kap-13-ak-9-spanska.9081045.html

Dela