juttu luistaa - d - 8 - verbit

Övningen är skapad 2019-12-04 av marinyga. Antal frågor: 5.
Välj frågor (5)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sanoittaa, sanoitan, hän sanoitti, en sanoittanut skriva text/ord (till en sång), jag skriver, hen skrev, jag skrev inte
  • symboloida, se symboloi, se symboloi, se ei symboloinut symbolisera, det symboliserar, det symboliserade, det symboliserade inte
  • sytyttää, sytytän, hän sytytti, en sytyttänyt tända, jag tänder, hen tände, jag tände inte
  • säveltää, sävellän, hän sävelsi, en säveltänyt komponera, jag komponerar, hen komponerade, jag komponerade inte
  • tunnistaa, tunnistan, hän tunnisti, en tunnistanut känna igen, jag känner igen, hen kände igen, jag kände inte igen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juttu-luistaa-d-8-verbit.9503759.html

Dela