Annonser


juttu luistaa - d - 7 - verbit

Övningen är skapad 2019-12-04 av marinyga. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jäädä, jään, hän jäi, en jäänyt stanna kvar, jag stannar kvar, hen stannade kvar, jag stannade inte kvar
  • käydä, käyn, hän kävi, en käynyt gå/besöka, jag besöker, hen besökte, jag besökte inte
  • lisätä, lisään, hän lisäsi, en lisännyt lägga till, jag lägger till, hen lade till, jag lade inte till
  • löytää, löydän, hän löysi, en löytänyt hitta, jag hittar, hen hittade, jag hittade inte
  • nousta, nousen, hän nousi, en noussut stiga, jag stiger, hen steg, jag steg inte
  • selvittää, selvitän, hän selvitti, en selvittänyt ta reda på/utreda/reda ut, jag utreder, han utredde, jag utredde inte
  • tarkistaa, tarkistan, hän tarkisti, en tarkistanut kolla/granska, jag granskar, hen granskade, jag granskade inte
  • vaihdella, se vaihtelee, se vaihteli, se ei vaihdellut variera, det varierar, det varierade, det varierade inte
  • vertailla, vertailen, hän vertaili, en vertaillut jämföra, jag jämför, hen jämförde, jag jämförde inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juttu-luistaa-d-7-verbit.9503718.html

Dela