juttu luistaa - d - 6 - verbit

Övningen är skapad 2019-12-04 av marinyga. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • harkita, harkitsen, hän harkitsi, en harkinnut överväga/fundera, jag överväger, hen övervägde, jag övervägde inte
  • laittaa, laitan, laittoi, en laittanut sätta/lägga, jag sätter, hen satte, jag satte inte
  • olla, olen, hän oli, en ollut vara, jag är, hen var, jag var inte
  • sattua, se sattuu, se sattui, se ei sattunut hända, det händer, det hände, det hände inte
  • sopia, sovin, hän sopi, en sopinut komma överens om något, jag kommer överens, hen kom överens, jag kom inte överens
  • säästää, sästän, hän säästi, en säästänyt spara, jag sparar, hen sparade, jag sparade inte
  • ostaa, ostan, hän osti, en ostanut köpa, jag köper, hen köpte, jag köpte inte
  • ajatella, ajattelen, hän ajatteli, en ajatellut tänka, jag tänker, hen tänkte, jag tänkte inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juttu-luistaa-d-6-verbit.9503694.html

Dela