Juttu luistaa D - 1 - Verbit

Övningen är skapad 2019-10-14 av marinyga. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • huomata, huomaan, huomasi, en huomannut märka, jag märker, hen märkte, jag märkte inte
  • kantaa, kannan, hän kantoi, en kantanut bära, jag bär, hen bar, jag bar inte
  • lähettää, lähetän, hän lähetti, en lähettänyt skicka, jag skickar, hen skickade, jag skickade inte
  • ruiskuttaa, ruiskutan, hän ruiskutti, en ruiskuttanut spruta, jag sprutar, hen sprutade, jag sprutade inte
  • sammua, se sammuu, se sammui, se ei sammunut slockna, den slocknar, den slocknade, den slocknade inte
  • sammuttaa, sammutan, hän sammutti, en sammuttanut släcka, jag släcker, hen släckte, jag släckte inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juttu-luistaa-d-1-verbit.9363662.html

Dela

Annonser