Juttu luistaa c, text 10

Övningen är skapad 2019-01-10 av AnkyC. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • till exempel esimerkiksi
 • presentation esitelmä
 • söka information på webbsida etsiä tietoa internetistä
 • saluhall kauppahalli
 • använda ett datorprogram käyttää tietokoneohjelmaa
 • till höger oikealla
 • rätt, åt rätt håll oikein päin
 • Ska jag ta...? Otanko...?
 • knapp (t.ex. musknapp) painike
 • information tieto
 • datorprogram tietokoneohjelma
 • hit, här tähän
 • till vänster vasemmalla
 • upp och ner ylösalaisin
 • leta efter etsiä
 • jag letar minä etsin
 • hen letade hän etsi
 • använda käyttää
 • jag använder minä käytän
 • hen använde hän käytti
 • röra på sig liikkua
 • jag rör på mig minä liikun
 • hen rörde på sig hän liikkui
 • ta ottaa
 • jag tar minä otan
 • hen tog hän otti
 • trycka (på) painaa
 • jag trycker (på) minä painan
 • hen tryckte (på) hän painoi
 • placera sijoittaa
 • jag placerar minä sijoitan
 • hen placerade hän sijoitti
 • passa sopia
 • den passar se sopii
 • den passade se sopi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juttu-luistaa-c-text-10.8782895.html

Dela

Annonser