juridik

Övningen är skapad 2016-12-14 av karingotenfelt. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • straffrätt rättsregler om brott och straff
 • brott mot person gärningar som ger en person fysiskt eller psykiskt lidande
 • förmögenhetsbrott om man försöker stjäla eller olovligen använda någon annans egendom
 • brott mot allmänhet och stat om man inte bara hotar enskilda personer utan en mer obestämd och större grupp av människor
 • mord när man med avsikt tar någon annans liv
 • dråp ett hastigt mod
 • misshandel när man fysiskt tillfoga ger någon smärta eller kroppsskada
 • olaga hot hota med brottslig gärning, exempel lyfta vapen mot personen
 • ofredande när man handgripligen antastar en annan person
 • grov fridskränkning när man kränker en närstående persons integritet med syfte att skada personens självkänsla
 • hemfridsbrott när man utan lov tränger sig in i en annans bostad eller trädgård
 • sexualbrott sexuellt antasta eller utnyttja en annan person
 • stöld att ta någon annans egendom utan tillåtelse
 • rån stöld i kombination med våld eller hot om våld
 • bedrägeri att lura en person så att den går i ekonomisk förlust
 • häleri när man köper eller har hand om en egendom som man vet kommit över genom brott
 • skadegörelse när man förstör någon annans egendom
 • mordbrand när man tänder eld som innefattar skada för någon annan eller för någons egendom
 • allmänfarlig vårdslöshet vårdslöshet som leder till skada för en annan person eller egendom
 • upplopp demonstration som stör den allmänna ordningen genom att visa avsikt att sätta upp sig mot myndighet, deltagarna skingras inte när de befalls att göra det
 • hets mot folkgrupp när man uttrycker eller sprider hot mot folkgrupp eller missaktning om folkgrupp
 • våld eller hot mot tjänsteman när man med våld eller hot sätter upp sig mot tjänsteman
 • urkundsförfalskning förfalskning av en handling
 • koppleri att man ekonomiskt utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik.6935405.html

Dela