juridik prov

Övningen är skapad 2021-10-05 av Hanfal19. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vart stiftas lagar? riksdagen
 • Svensk författnings samling (SFS) alla nya lagar och förordningar pupliceras
 • vad finns i lagboken? tre saker Grundlagar, balkar, Bihang lagar i tidsföljd
 • vad är en balk? (lagboken) kapitel med olika ämnen ex brottsbalken
 • Offentlighetsprincipen rätt att läsa offentliga handlingar. Samt att vara med på rättegångar.
 • Offentlig rätt ex brott och straff
 • Civilrätt Tvister mellan människor ex, arv, lån, skilsmässa
 • Tvingande lag n minimiregel som inte kan försämras. Ex, semesterlagen
 • Dispositiv lag Kan avtalas bort ex köplagen
 • Fysisk person en människa som kan ingå avtal
 • Juridisk person en organisation som kan ingå avtal
 • Specialdomstolar ex arbetsdomstolen, miljödomstolen
 • Förvaltningsdomstolar löser konflikter mellan privatpersoner och myndigheter ex skattefrågor, körkortstillstånd serveringstillstånd
 • vilka typer av förvaltningsdomstolar finns det? Förvaltningsrätten ,Kammarrätten , Högsta förvaltningsdomstolen
 • Allmänna domstolar tar upp tvistemål och brottmål
 • vilka typer av Allmänna domstolar finns det tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen
 • penning böter fast summa, tex fortkörningsböter
 • dagsböter t.ex. betala 40 kronor i 40 dagar
 • fängelse hösta minsta tidsbestämda? hösta 18 år minsta 2 veckor
 • hur länge sitter man oftast av sitt fängelse straff? 2/3 delar, 18 år blir 12 år
 • vad är Livstid? Fängelse straff som inte är tidsbestämt, kan komma att bli tidsbestämt om man ansöker om det
 • Elektronisk övervakning fotboja
 • Villkorlig dom vå år prövotid, slipper fängelse
 • Tillsyn tre års prövotid , slipper fängelse , övervakning
 • Samhällstjänst 40-240 timmar
 • Särskild vård ungdomar, missbrukare
 • Rättspsykiatrisk vård nån typ av psykisk störning under tiden brottet begås, får sitta tills man är friskförklarad
 • Brott handling som är straffar enligt lagen
 • Uppsåt att göra något med avsikt
 • Vårdslöshet t.ex. Vårdslöshet i trafiken.
 • Ofredande ex knuffa någon, hålla fast någon
 • sexuellt ofredande tafsa på någon, anses grövre än vanliga ofredande
 • Nödvärn självförsvar utan våld
 • mord att döda någon med avsikt, planerat
 • dråp att döda någon med avsikt inte planerat
 • Misshandel Att fysiskt eller psykiskt tillfoga kroppssmärta och skada
 • Olaga hot Lyfta vapen eller hota med brott.
 • Frihetskränkning Skada någons självkänsla.
 • Hemfridsbrott Att olovandes tränga sig in i någons bostad
 • Koppleri Att tjäna pengar på att organisera prostitution
 • Stöld ta och behålla andras egendom
 • Egenmäktig förfarande ta något och lämna tillbaka det
 • Bedrägeri Lura någon vinna ekonomiskt på det.
 • Förskingring Ta pengar man är satt att förvalta
 • Häleri Köper och säljer stöldgods
 • Mordbrand Att medvetet anlägga en brand som innebär fara, ingen behöver dö
 • Allmän vårdslöshet allvarligt slarv, t.ex. eldar vid skogs fara
 • Urkundsförfalskning ändrar eller gör en ny handling ex. Betyg
 • Upplopp ex delta i en demonstration som spårar ur.
 • Hets mot folkgrupp sprida hot och missaktning t.ex. mot ursprung, hudfärg , ska göras på offentligs miljöer.
 • Våld och hot mot tjänsteman att angripa polis, ordningsvakt eller socialtjänst.
 • Trafikbrott ex vårdslöshet i trafiken , rattfylleri
 • Narkotika brott tillverka, bruka/ inneha och sälja narkotika
 • Bidragsbrott medvetet lurar till sig bidrag
 • Skadestånd vid personskada, kränkning, handikapp, sakskada ex nytt föremål, reparation, värdeminskning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-prov.10632221.html

Dela