juridik del 7

Övningen är skapad 2023-04-26 av msa_abbas. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 1. Företagsformer أنواع الشركات
 • 2. Associationsrätt قانون تنظيم الاتحادات والجمعيات
 • 3. Privaträttsliga associationer جمعيات /إتحادات قانونية خاصة
 • 4. Offentligrättsliga associationer جمعيات/ إتحادات قانونية حكومية أو عامة
 • 5. Delägarskap شراكة
 • 6. Näringsverksamhet نشاط تجاري
 • 7. Enskild näringsidkare صاحب نشاط تجاري خاص
 • 8. Handelsbolag HB شركة تضامن تجاري
 • 9. Aktiebolag AB شركة مساهمة
 • 10. Ekonomisk förening جمعية اقتصادية
 • 11. Ideell förening رابطة مثالية
 • 12. Enkla bolag شركات بسيطة
 • 13. Revisor مدقق حسابات/محاسب
 • 14. Kommanditbolag KB شركة تضامنية
 • 15. Filial فرع
 • 16. Europeisk ekonomisk intressegruppering EEIG مجموعة ذو مصالح الاقتصادية اوربية مشتركة
 • 17. Advokatbyrå مكتب محاماة
 • 18. Likvida medel سيولة نقدية
 • 19. Organisationsnummer رقم الهوية المؤسسية/رقم المؤسسة
 • 20. Bokföringsplikt واجب مسك الدفاتر/تسجيل الحساب
 • 21. Bokföringslagen قانون مسك الدفاتر/تسجيل الحساب
 • 22. Bolagsmännen الشركاء (في شركة)
 • 23. Kommanditdelägare شريك في شركة تضامنية
 • 24. Komplementär شريك مكمل
 • 25. Kompanjonavtal اتفاقية شراكة
 • 26. Privata aktiebolag شركة مساهمة خاصة
 • 27. Publika aktiebolag شركة مساهمة عامة
 • 28. Börsnoterade aktiebolag شركة مساهمة مدرجة بالبورصة
 • 29. Aktieägare مالك السهم
 • 30. Aktiekapital أسهم رأس المال، حصص رأس المال
 • 31. Skattesubjekt كيان مكلف بأداء الضريبة
 • 32. Aktieutdelning قسيمة رباح الأسهم
 • 33. Bolagsstämma الاجتماع السنوي لحاملي أسهم الشركة
 • 34. Styrelse مجلس إدارة
 • 35. Verkställande direktör VD مدير تنفيذي
 • 36. Räkenskaper مسك الدفاتر (محاسبة) /محاسبات مالية
 • 37. Revisionsberättelse تقرير مدقق/مراجِع الحسابات
 • 38. Aktiebolagslagen ABL قانون الشركات المساهمة
 • 39. Stadgar أنظمة داخلية، قوانين داخلية/نظام أساسي
 • 40. Bostadsrättsförening جمعية سكن مع حق الإنتفاع/إتحاد مالكي الشقق
 • 41. Kooperativ hyresrättsförening جمعية الإيجار التعاونية
 • 42. Sambruksförening جمعية الإستهلاك المشتركة
 • 43. Dotterbolag شركات تابعة (فرعية)
 • 44. Europabolag SE الشركة الأوروبية
 • 45. Stiftelselagen قانون المؤسسات والأوقاف
 • 46. Stiftelseurkund وثائق تأسيس المؤسسات والأوقاف
 • 47. Protokoll محضر الجلسة
 • 48. Destinärer مُتَلقي الدعم
 • 49. Permutation التبدلة

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-del-7.11519223.html

Dela