Juno - fler glosor

Övningen är skapad 2017-03-01 av linahl. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • spela huvudrollen starring
 • graviditet pregnancy
 • beslut decision
 • valdes till was voted
 • kortfattad brief
 • dröja sig kvar linger
 • gräsmatta lawn
 • avslöja reveal
 • upprörd, chockad shocked
 • då och då occasionally
 • friidrottslag track team
 • fortfarande still
 • tydligen obviously
 • ändra sig change one´s mind
 • överge abandon
 • övergavs was abandoned
 • angelägen om eager
 • adoptera adopt
 • par couple
 • så småningom eventually
 • annons ad
 • stödjande supportive
 • irritera bug
 • stirra stare
 • ansvarstagande responsible
 • upptäcka discover
 • ge upp give up
 • svartsjuk jealous
 • oersättlig irreplaceable

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juno-fler-glosor.7144393.html

Dela