JPN3, v. 7, övningar たい

Övningen är skapad 2023-02-15 av tovesensei. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • みずうみ sjö
 • れんしゅう する öva
 • おんせん varm källa
 • ゆっくり långsamt, ordentligt
 • かいしゃ företag
 • しゃちょう VD
 • はたらく jobba
 • すむ bo
 • りゅうがく する vara utbytesstudent
 • のぼる う klättra
 • のる う åka
 • かう ha ett husdjur
 • やめる sluta
 • おまつり festival
 • ならう lära sig
 • うんてん する köra
 • ゆうめいな berömd
 • なる う bli

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jpn3-v-7-ovningar.11420731.html

Dela