JPN3, v. 12, LYSSNA-övningar

Övningen är skapad 2023-03-21 av tovesensei. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • かしこまりました det är uppfattat
 • パソコン dator
 • ノートパソコン laptop
 • とても väldigt
 • いかが ですか vad sägs om
 • すこし lite
 • さいしょ första
 • シルバー silver
 • えらぶ välja
 • まにあう hinna i tid
 • しんぱい する oroa sig
 • ところ plats, i närheten av
 • おどる う dansa
 • うたう sjunga
 • ギター を ひく spela gitarr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jpn3-v-12-lyssna-ovningar.11474794.html

Dela