Syror, Baser och Joner

Övningen är skapad 2020-02-13 av 03elz001. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NO₃⁻ Nitratjon
 • OH⁻ Hydroxidjon
 • SO₄²⁻ Sulfatjon
 • HSO₄⁻ Vätesulfatjon
 • CO₃²⁻ Karbonatjon
 • HCO₃⁻ Vätekarbonatjon
 • PO₄³⁻ Fosfatjon
 • HPO₄²⁻ Vätefosfatjon
 • H₂PO₄⁻ Divätefosfatjon
 • NH₄⁺ Ammoniumjon
 • H₃O⁺ Oxoniumjon
 • HCl Saltsyra
 • H₂SO₄ Svavelsyra
 • HNO₃ Salpetersyra
 • H₃PO₄ Fosforsyra
 • CH₃COOH Ättiksyra, Etansyra
 • HCOOH Myrsyra, Metansyra
 • H₂CO₃ Kolsyra
 • NH₃ Ammoniak
 • NaOH Natriumhydroxid
 • KOH Kaliumhydroxid
 • Ba(OH)₂ Bariumhydroxid
 • AcO⁻ Acetatjon
 • Cl⁻ Kloridjon
 • Vad kallas processen? HCl + H₂O → Cl⁻ + H₃O⁺ Protolys
 • Vad kallas processen? NaOH(aq) + HCl(aq) → H2O + NaCl(aq) Neutralisering
 • Hur räknar man ut pH värdet i en lösning? Negativa logaritmen av oxoniumjonkoncentrationen
 • Vilken formel använd för att beräkna koncentrationen i en lösning? c=n/V
 • c Koncentration
 • V Volym
 • n Substansmängd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/syror-baser-och-joner.9402895.html

Dela