Joner

Övningen är skapad 2019-09-19 av Ellost. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arsenidjon As³⁻
 • bromidjon Br⁻
 • flouridjon F⁻
 • fosfidjon P³⁻
 • hydridjon H⁻
 • jodidjon I⁻
 • karbidjon C⁴⁻
 • kloridjon Cl⁻
 • nitridjon N³⁻
 • oxidjon O²⁻
 • selenidjon Se²⁻
 • sulfidjon S²⁻
 • acetatjon CH₃COO⁻
 • ammoniumjon NH₄⁺
 • divätefosfatjon H₂PO₄⁻
 • vätefosfatjon HPO₄²⁻
 • fosfatjon PO₄³⁻
 • hydroxidjon OH⁻
 • oxoniumjon H₃O⁺
 • peroxidjon O₂²⁻
 • vätekarbonat HCO₃⁻
 • karbonatjon CO₃²⁻
 • dikromatjon Cr₂O₇²⁻
 • kromatjon CrO₄²⁻
 • manganatjon MnO₄²⁻
 • permanganatjon MnO₄⁻
 • nitratjon NO₃⁻
 • nitritjon NO₂⁻
 • oxalatjon C₂O₄²⁻
 • vätesulfatjon HSO₄⁻
 • sulfatjon SO₄²⁻
 • sulfitjon SO₃²⁻
 • tiosulfatjon S₂O₃²⁻
 • cyanidjon CN⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner.9232658.html

Dela

Annonser