joner vecka.42

Övningen är skapad 2019-10-22 av Roan275. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vätejon H⁺
 • bariumjon Ba²⁺
 • Natriumjon Na⁺
 • Magnesiumjon Mg²⁺
 • Kalium K⁺
 • Aluminiumjon Al³⁺
 • Kalciumjon Ca²⁺
 • kopparjon Cu²⁺
 • silverjon Ag⁺
 • Järnjon Fe³⁺
 • oxidjon O²⁻
 • Nitridjon N³⁻
 • Flouridjon F⁻
 • Sulfidjon S²⁻
 • jodidjon I⁻
 • Kloridjon Cl⁻
 • Hydridjon H⁻
 • hydroxidjon OH⁻
 • oxoniumjon H₃O⁺
 • Nitratjon NO⁻₃
 • ammoniumjon NH⁺₄
 • sulfatjon SO²⁻₄
 • fosfatjon PO³⁻₄
 • karbonatjon CO²⁻₃
 • Vätekarbonatjon HCO⁻₃

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner-vecka-42.9368247.html

Dela