Joner och Syror

Övningen är skapad 2020-09-02 av olster. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • CO₃²⁻ Karbonatjon
 • CN⁻ Cyanidjon
 • NH₃ Ammoniak
 • NH₄⁺ Ammoniumjon
 • NO₃⁻ Nitratjon
 • HNO₃ Salpetersyra
 • PO₄³⁻ Fosfatjon
 • H₃PO₄ Fosforsyra
 • MnO₄⁻ Permanganatjon
 • H₃O⁺ Oxoniumjon
 • S²⁻ Sulfidjon
 • H₂S Svavelväte
 • SO₃²⁻ Sulfitjon
 • SO₄²⁻ Sulfatjon
 • H₂SO₄ Svavelsyra
 • HF Vätefluorid
 • HCl (aq) Saltsyra
 • ClO⁻ Hypokloritjon
 • ClO₄⁻ Perkloratjon
 • OH⁻ Hydroxidjon
 • CH₄ Metan
 • C₂H₆ Etan
 • CH₃OH Metanol
 • C₂H₅OH Etanol
 • HCOOH Metansyra - Myrsyra
 • CH₃COOH Etansyra - Ättiksyra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner-och-syror.9888571.html

Dela