Joner beteckningar

Övningen är skapad 2021-11-09 av nonnos. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vätejon H⁺
 • Litiumjon Li⁺
 • Natriumjon Na⁺
 • Kaliumjon K⁺
 • Magnesiumjon Mg²⁺
 • Kalciumjon Ca²⁺
 • Järnjon (två svar) Fe²⁺, Fe³⁺
 • Kopparjon Cu²⁺
 • Silverjon Ag⁺
 • Zinkjon Zn²⁺
 • Aluminiumjon Al³⁺
 • Nitrid N³⁻
 • Oxid O²⁻
 • Sulfid S²⁻
 • Fluorid F⁻
 • Klorid Cl⁻
 • Bromid Br⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner-beteckningar.10704300.html

Dela