Join the quest. Memory man.

Övningen är skapad 2021-02-07 av GryWallin. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • slumpmässig ordning random order
 • kortlek deck of cards
 • unika unique
 • färdighet skill
 • talang gift
 • lärt taught
 • hjärnor brains
 • upptäcka discover
 • fuskade was cheating
 • resultat scores
 • råd advise
 • kämpar struggling
 • bestämma decide

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/join-the-quest-memory-man.10271696.html

Dela