Join the quest. Linking words

Övningen är skapad 2020-11-11 av GryWallin. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • och and
 • men but
 • so
 • därför att because
 • eller or
 • när when
 • om if
 • också also
 • att that
 • finally till sist
 • till exempel for example
 • eftersom since
 • fram tills until

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/join-the-quest-linking-words.10116330.html

Dela