Jl C 15 Järjestimme juhlat

Övningen är skapad 2018-04-20 av lottaback. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • asu, asun, asua dräkt
 • eilen i går
 • kana, kanan, kanaa kyckling
 • kertomus, kertomuksen, kertomusta berättelse
 • kuulostaa herkullsielta det låter läckert
 • Mitä sinulle kuuluu? Hur är det med dig
 • mukaan enligt
 • ohje, ohjeen, ohjetta recept
 • sahrami, sahramin sahramia saffran
 • taidenäyttely, taidenäyttelyn, taidenäyttelyä konstutställning
 • Terveiset äidille ja isälle! Hälsa mamma och pappa!
 • esitellä, esittelen, hän esitteli framföra
 • järjestää, järjestän, hän järjesti ordna
 • kuulostaa, kuulostan, hän kuulostaa låta
 • kuvata, kuvaan, hän kuvasi filma
 • sulkea, suljen, hän sulki stänga
 • tarjota, tarjoan, hän tarjosi servera
 • valmistaa, valmistan, hän valmisti tillreda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jl-c-15-jarjestimme-juhlat.8207505.html

Dela